Legálnost virtuálního sídla

Chci nezávaznou konzultaci

objednat

V roce 2009 byl zrušen § 19 c) odst. 2, právnické osoby byly povinny své sídlo určit adresou, kde ve skutečnosti právnická osoba má sídlo, kde je také místo její správy a veřejnost se může zde s právnickou osobou sejít. Od 20. 7. 2009 již tato právní povinnost neexistuje, proto vešlo v platnost legalizace virtuálních sídel. Nové znění zákona zohledňuje také koncepci sídla podle judikatury Evropského soudního dvora.

Povinnosti uložené zákonem týkající se sídla společností

Dle § 31 odst. 2 živnostenského zákona je podnikatel povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem, příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání či sídlo.

Podnikatel je podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání či sídlo.

Podnikatel je povinen zajistit v sídle společnosti přebírání písemností zasílaných na adresu společnosti.