Založení obchodní společnosti s.r.o., a.s.

Chcete novou firmu?

Založíme pro Vás společnost přesně podle Vašich potřeb a přání. Vy se tak stanete jejím prvním majitelem a ušetříte tak čas a peníze. Nemusíte se tak orientovat v zákonech a předpisech pro zakládání firem. Při laickém přístupu k zakládání společnosti často dochází k odmítnutí žádosti o zápis do obchodního rejstříku příslušným krajský soudem a to jak z důvodů chyb v žádosti tak i formalních. Využitím našich služeb významně snížíte riziko problémů se zápisem a přenesete tak odpovědnost za případné chyby na nás.

U založení společností postupujeme rychle, kvalitně, bez čekání na vyřízení na příslušných úřadech. Zajistíme pro vás všechny potřebné dokumenty (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu, notářský zápis a následné vydání Živnostenských listů i se zápisem do Obchodního rejstříku. Nemusíte znát žádné zákony ani předpisy, nemusíte ztrácet čas a trpělivost na úřadech. Vše vyřídíme za Vás - bezchybně a v nejkratším možném termínu.

Provedeme založení společnosti dle Vašeho přání: sami si zvolíte rozsah služeb, který od nás budete požadovat. Chcete pomoci jen se samotným založením firmy, nebo chcete zastoupení i před dalšími orgány, které se zahájením podnikání souvisí?

Chci založit společnost:

Chci nezávaznou konzultaci

objednat

Ceník nově založených společností

Věřte kvalitě, ne slevám.

Mnoho konkurenčních firem nabízí na první pohled výhodné ceny založení s.r.o. – ale pouze v případě, že využijete pro svou novou společnost jejich sídla. Což zjistíte až při dalším jednání. Pokud budete chtít sídlo vlastní vaše cena už tak výhodná nebude. U nás nabízíme také obě varianty, ale nebudeme vás lákat na ceny které později změníme.

Vypracování dokumentace:

 • příprava zakladatelských smluv a ostatních právních dokumentů, potřebných k založení společnosti a jejího zápisu do Obchodního rejstříku
 • zajištění výpisu z rejstříku trestů
 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí
 • registrace k dani z příjmu, DPH, popřípadě k dalším daním
 • vyhotovení a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zajištění notáře: ověření všech dokumentů zajistíme sami, není třeba jakkoliv zdržovat celý administrativní proces sháněním potřebných razítek
 • ohlášení živnosti a vyzvednutí živnostenských oprávnění
 • návrh zápisu do Obchodního rejstříku

Zprostředkujeme kompletní změnu v Obchodním rejstříku na základě plné moci. Jsme schůdní zařídit změnu ve statutárních orgánech, názvu společnosti či sídle. Všechny změny vám zařídíme "na klíč" od podání návrhu, notářského zápisu, případné doplnění v návrhu a zařazení dokumentů do sbírky listin. Pomůžeme Vám připravit všechny potřebné dokumenty u změn statutárních orgánů. tj. podpisový vzor, souhlas s jmenováním do funce, valná hromada.

Pokud chcete mít novou společnost ihned, bez absolvování procesu jejího založení, nabízíme vám tzv. ready-made společnost. Jedná se o předem založené obchodní společnosti (s.r.o., nebo a.s.), které jsou již zapsané v Obchodním rejstříku a jsou připravené k zahájení podnikatelské činnosti.

Ready-made společnost má tyto vlastnosti:

 • byla založena výhradně za účelem prodeje
 • je registrována na příslušných úřadech
 • má plně splacený základní kapitál
 • nevykonávala žádnou činnost, jde o společnost bez historie
 • nemá žádné závazky ani pohledávky
 • je ihned připravena k odběru

Seznam našich založených ready-made společností